Özel ders içerikleri toplumun çağdaş taleplerine dayanmaktadır. Kendimizi yalnızca okuldaki bilgi ve notlarla sınırlamıyoruz. Bizi diğer kurslardan ayıran en önemli özellik, yöntemsel ve sosyal becerilerin yanı sıra dakiklik, öz disiplin ve güvenilirlik gibi becerileri de veren bütünsel yaklaşımımızdır.
Eğitim ilkelerimiz
• Açık ve anlaşılır bir öğretim altyapısı: Öğretmenler, okuldan sonra kursa gelen öğrencilerin öğrenme gereksinimlerini karşılamayı hedefleyen süreçleri titiz bir şekilde takip ederler.
• Kaliteli öğrenim süresi: Deneyimli öğretmenlerimiz, iyi bir zaman yönetimi ile kaliteli geçirilen zamanın süresini artırırlar. Öğrencilerin alışkın olduğu disiplinli eğitim ortamı, uyumlu ve tutarlı bir öğretim imkanını kolaylaştırır.
• Bütüncül yaklaşımımızın bir parçası olarak, öğrenme ortamı derslerin odağıdır. Bu, öğretmenlerin karşılıklı saygıya dayanan iletişimi, sorumluluk ve ilgiden ödün vermeden kurallara sıkı sıkıya bağlı kalınarak sağlanır.
• Anlaşılabilir, tematik ders içerikleri kullanılmaktadır.
• Öğrencilerin planlama sürecine katılımı ile karşılıklı bir konuşma kültürü elde edilir.
• Öğretmenlerimiz, çeşitli öğrenim safhalarının takibini sağlamak için rapor tutmaktadır.
• Sınıflarımızda öğrencilerin farklı yapılarını dikkate alarak bireysel destek sağlanmaktadır. Bizim için sabır ve zaman, tüm öğrenciler için olmazsa olmaz bir unsurdur.
• Öğrencilerimize çok net başarı beklentilerimizi yansıtan şeffaf geribildirim verilmektedir.
• Sınıflarımız, öğrenimi teşvik eden, kaliteli öğrenmeye uygun ortamlar şeklinde düzenlenmiştir.
300x300_SCHULERHILFE

Kayıt Formu